Skader på bobiler utføres for «halva prisen»


Publisert: 8. mai 2023

Forfatter: Franch Hagerup


I drammen finner du EasyRepair, som har spesialisert seg på å rette skrammer og små bulker i kjøretøyets karosseri. Det siste innenfor dette området er bobilreparasjoner. Eier, Roy Bostrøm forteller at små irriterende skader i plast og karosseri blir fagmessig utført. Her blir det ikke tatt noen snarveier, sier han. Kunden leverer bilen den ene dagen og får den tilbake neste dag, slik den var da den kom fra fabrikken. Bedre kan det ikke bli.


Del denne artikkelen:


Denne høyt spesialiserte bedriften finner du i Buskerudveien 124 i Drammen og telefon er 965 17 929

Vi skyter inn at Roy er en av de beste i klassen til å svare med engang du ringer. Kan han av bedriftsmessig årsaker ikke svare får du en oppringing noen minutter senere. Vi kan fortelle at bilskadereparatører på de vanlige verkstedene er topp utdannet og reparerer, eller skifter deler helt forskriftsmessig. Det samme er tilfelle for landets billakkerere. Men når det kommer til oppretting av små bulker i karosserier og plastdeler og etterfølgende lakkering bør du få utført dette på verksteder som har dette som hoved yrke. Da blir ikke bare skaden reparert og lakkert, men prisen blir også gunstig.

Det EasyRepair retter av plast og karosserireparasjoner er umulig å utføre for ufaglærte.

På bildet: Roy Bostrøm

Du må være spesialist. Roy forteller at mange av de små skadene som repareres og lakkeres hos EasyRepair, hadde fra de etablerte bilskadeverksteder sannsynligvis blitt skiftet med nye og dyre deler, slik at reparasjonen hadde blitt forholdsmessig kostbart.  Små og litt større skader på en bobil og andre kjøretøy blir utført nøyaktig og vår heading med det svenske ordet på »halva prisen» svarer for seg selv.

I de fleste tilfeller for å komme helt til bunns i saker vi holder på med bruker vi vår forskerutdannelse. 

Vi har nylig snakket med to av kundene som har utført reparasjoner hos EasyRepair. Den ene fra Skien, Reidar Frisvold, fortalte at han hadde lest om EasyRepair. Han bestemte seg fort. Tok kontakt med Roy og leverte bobilen på mandag morgen og fikk den reparert tilbake samme kveld,  meget fornøyd med resultatet.

Den andre kunden fra Oslo, Runar Meland, hadde en skadet bobil, som ved rygging hadde fått en stor stang tvers gjennom det bakre dekselet. Her var skaden så stor at Roy er sikker på at andre verksteder ville ha skiftet dekselet. 

EasyRepair har nå fått så mye å gjøre at det er blitt ansatt enda en fagarbeider.

Her innrømmer Roy at selv faglærte karosserispesialister må ha en læretid da slike spesialjobber er vanskelig å utføre. I dette med Runar Meland fra Oslo var gleden stor, da Runar ikke i sin villeste fantasi kunne tro at slike litt store reparasjoner kunne repareres uten at nye deler måtte settes inn. Vi på vår side oppdager jo fort av det å sette inn sitt kjøretøy til EasyRepair er økonomisk gunstig, da kunden slipper og betale for meget dyre deler, enten det dreier seg om plast eller stål. 

Bedriften EasyRepair er blitt vant til at mange av kundene kommer med blomster, eller med konfekt. 

Dette er et synlig bevis på takknemlighet både for jobbens utførelse og for den gunstige prisen. Roy sier at mange av kundene har vært innom andre verksteder. Ved et tilfelle med en bobil forlangte verkstedet 25.000 kroner, men hos Roy betalte kunden kroner 7.500. Prisforskjellene kan være store. Vi nevner at for noen år siden ble vår Mercedes slik at når vi skulle åpne panseret ble dette bare løsnet på den ene siden. Vi reiste til et Mercedes verksted, som kunne ordne dette for kroner 2.000, men tilfellet var at vi besøkte et annet verksted og vi kom innpå dette problemet. Kjør opp på denne løftebukken sa mekanikeren. Han fikk opp panseret i løpet av 5 minutter. Årsaken var at den ene vaieren manglet smøring og hadde hoppet av vaierhjulet. Her sparte vi kroner 2.000. 

Roy avslutter med at uansett om du reiser langveis fra over mange mil, kanskje fra Gjøvik, Hønefoss og lengre, vil reparasjonen hos EasyRepair gi deg en betydelig mindre utgift, selv medregnet kjørelengden. Ring 965 17 929, e-post er [email protected]


Annonse

Overskrift

Tekst på annonse

Ta en prat med EasyRepair

Roy har sitt verksted mellom Lindab og Hjelpemiddelsentralen på Åssiden i Drammen (Buskerudveien 124). Ring på telefon 965 17 929 for å avtale gratis takst!
Ring for å avtale gratis takst