En liten titt på Josam retteutstyr for store kjøretøy


Publisert: 10. august 2022

Kategori: Bil

Forfatter: Franch Hagerup


Vi tar en liten titt på Josam retteutstyr for store Kjøretøy. Noe som ikke behøver å diskuteres er at hadde det ikke vært for svensken Jonas Samelson på begynnelsen av 1980 årene kunne det ha gått mange år før verkstedene hadde fått på plass retteutstyr for store lastebilrammer av det formatet som Jonas Samulson utviklet


Del denne artikkelen:


I denne forbindelse var det mange personer innenfor verkstedssektoren i Norge som faktisk ikke var enig i at dette nyutviklede verktøyet var godt nok tilpasset for bruk på de tunge bilene. Meningen var blant annet at konstruksjonen var for svak og derfor farlig å bruke. På den tiden hadde redaktøren arbeidet med tilpassing av konstruksjon av forskjellige deler til oljeborreplattformen, som var under arbeid på Aker brygge. I forbindelse med at undertegnende hadde konstruksjonsansvar innenfor matematiske beregninger ble jeg kontaktet av Jonas Samulson på telefon som spurte om jeg kunne beregne konstruksjonsprinsippene til den rettebenken han hadde konstruert, da noen personen truet med søksmål om han ikke trakk rettebenken ut fra markedet. Undertegnende fikk overlevert alle tegninger og tidligere beregninger, samt at vi plasserte en benk på datidens absolutt beste treningssenter for operetter og lakkerere i Norge, dette var Bilskadeinstituttet på Jaren, som hadde ca. 850 personer på kurs hvert år. Rett etterpå møttes Jonas og undertegnende og tok for oss beregningen enda en gang. Da brukte vi nøyaktig samme måte i henhold til den sikkerhet som er et grunnlag for det som brukes for oljeborreplattformer som skal tåle hardt vær. Her hadde vi et prinsipp at sluttberegningen skulle være 50 % sterkere en det svaret som i første ledd ble avgitt. Det viste seg at det Jonas Samuelson hadde konstruert var «milevis» foran konkurrenten» når det ble henvist til styrke, holdbarhet og arbeidsegenskaper. Systemet ble kalt for Josam og det navnet har det siden beholdt. Mye av dette kan rettes en takk til iherdig innsats fra den tidens Bilskadeinstitutt og instruktørene som tok fram Josam retteutstyret hver gang det var kurs for den gruppen personer som den gangen ble kalt for bilopprettere.

 

Heldigvis går tiden videre

Men det har vært både morsomt og interessent i en liten periode å ha vært med på å få fram kanskje verdens beste rettebenk. Etter at de matematiske beregninger var sluttført og resultatet sendt til rette vedkommende, som det heter, ble det helt stille. I alle år har det litt brukt varme for å rette store og små skader, Dette har fungert, da varme utvider og avkjøling krymper mer enn det har utvidet seg og slik kan store skadete rammekonstruksjoner bli rette bare med å bruke varme. Dette kan bare utføres av fagfolk, som har inngående kunnskaper om Jern-karbon diagrammet. Bommer du her og kommer opp i austenitt (der stålet er umagnetisk) området uten å være klar over det, vil du svekke konstruksjonen, selv om den er blitt rettet. Du kan kjøre en stor periode med svekket konstruksjon, men plutselig smeller det. Det absolutt verste du kan utføre på et verksted er at bilskadereparatøren retter et skadet deformasjonselement og setter dette på bilen. Dette er ulovlig og må ikke gjøres. Et deformasjonselement er konstruert slik at det er helt mot grensen til der stålkonstruksjonen går fra det elastiske til det flytende. Er det noen fra Forsikring som anmoder verkstedet å benytte brukte deformasjonselementer må vedkommende takstmann få det som kalles sparken. Han leker med liv, bare for å spare noen penger. Det finnes heldigvis mange fagfolk som klarer å rette store å små konstruksjoner med bruk av sterk varme.

 

Stian Goldberg

Josam har markedsført induksjonsvarmer, som retter små og store bulker

På dette området har Josam arbeidet med utvikling i 20 år. Om noe skulle være ukjent er både Caro-O-Liner og Josam støpt under samme paraplyen. Daglig leder for utviklingen av Josam i Norge er Stian Goldeng. Dagens eiere av Josam og Caro-O-Liner er konsernet Snap on fra USA

Litt tilbake til induksjon

Vi har ovenfor forklart bare en millimeter av oppvarming – og retteproblemet. Det nytter ikke bare med fagkunnskap om du ikke også har et hendig og innovativt verktøy. I 20 år har Josam arbeidet med å få dette verktøyet på plass, slik at det fungerer optimalt når store eller små skjevheter i en ramme skal rettes fagmessig. Du bruker også dette induksjonsutstyret for å løsne fastrustede muttere og andre deler, som umulig kunne ha blitt løsnet uten og risikere at andre konstruksjonsdeler også ble ødelagt. Denne høyeffektive induksjonsvarmeren gjør det mulig at nærliggende deler ikke blir skadet. Overoppheting av delene som varmes styres på en effektiv måte. Det er fra Josam også utviklet induksjonslamper. Disse lampene brukes der arbeidet ikke omfatter store skjevheter, samt at fastrustne mutere og bolter er meget lette å løsne. Alt induksjonsutstyr har på plass et effektivt og smidig kjølesystem, som bruker vann. Josam kommer på markedet med stadig forskjellige og nyutviklede induksjonsvarmere, som har vannkjøling drevet med kompressor. Varmen spres ikke til nærliggende områder men holder seg innenfor de områder som skal rettes. Det beste blir at store og tunge deler på arbeidsmaskiner, dumpere og lastebiler ikke må demonteres. Stian Goldbeg sier at I Norge er Josam retteutstyr på plass hos 95 % av verksteder som arbeider med tunge arbeidsmaskiner og lastebiler. Forøvrig regnes Josam som verdens beste retteutstyr og særlig nå da Induksjonsvarmesystemet stadig blir bedre utbygget


Annonse

Overskrift

Tekst på annonse