Det nye, ‘grønne dekk skiftet’


Publisert: 11. mai 2023

Kategori: Dekk og felg

Forfatter: Franch Hagerup


De fleste multinasjonale selskaper i verden tar det grønne skiftet på alvor. F.eks. blant dekk produsentene, så har noen av de største selskapene gått sammen om å få ned det globale fotavtrykket og CO2 utslipp fra bildekk og transport (TIP).


Del denne artikkelen:


Ralf Møbius (v) Bjørne Byhring og Reidar Samuelsen

Japanske Bridgestone er et av disse selskapene, og utviklingen av nye produkter kommer på løpende bånd. Selskapets siste teknologi, ENLITEN, er dekk som ruller vesentlig lettere enn dekk vi kjenner fra før. Det som kjennetegner denne teknologien, er at det er mye mer bærekraftige materialer i slitebanen.  Allikevel vil disse dekkene gå like langt eller lengre enn med tradisjonell gummi. Dekkene veier også  mindre enn vanlige dekk, og de slipper ut mindre gummistøv i naturen. 

Det er kun i de siste 100 år vi har hatt økende trafikk på vår klode. Antall biler og lastebiler har økt drastisk. Alle disse kjøretøyene har vært og er utstyrt med ‘pneumatiske dekk’ – dvs vulkaniserte dekk fylt med luft. Et personbildekk veier nytt ca. 10 kg. Når du skifter dekket, veier det rundt 2 kg. mindre. Hvor ble det av disse 2 kg, – eller 8 kg. pr. bil? Hvor mange kg. gummistøv er forsvunnet ut i naturen i løpet av disse årene? Det er ikke få millioner tonn! Hvor er de blitt av? Mest sannsynlig ligger de på jordet, eller i skogen som veien går gjennom, og er blandet med jordsmonnet der. Noe er fanget opp av regn og har havnet i havet via en bekk. Kanskje også havnet i en fisk, og kommet ut igjen i den andre enden av fisken. Dette er sannsynlige antakelser, fordi støvet er så smått av vi ikke ser det. Det vokser hestehov og blåveis i grøftekanten, der støvet sannsynligvis ligger. Og det gror korn og poteter på åkeren. Ingen er blitt syke som følge av dette, i hvert fall som vi vet om. 

Få produkter har bidratt til verdens velstand som bildekket, og vi skal leve med dette produktet i lang, lang tid. Derfor er det all grunn til å forske fram bærekraftige bildekk for framtiden. Bridgestones ENLITEN teknologi bidrar til dette. Det blir mindre gummistøv, og støvet er mye mer ‘bærekraftig’ ved at nye materialer i dekkene kommer fra naturen selv. I tillegg er dekkene produsert med grønn energi fra sol, vann eller vind. ENLITEN dekkene finner du allerede på mange el-biler på norske veier. Populære modeller fra VW (iD3, iD4), Audi har ENLITEN dekk fra Bridgestone. Konsernet regner med at innen 3 år vil 70% av dekkene fra Bridgestone ha denne teknologien, – og det kommer nå også for busser og lastebiler. Dekk som ruller lettere får lengre rekkevidde, og forbruker mindre bensin på fossil biler. Da blir det også mindre utslipp.                                                                    

Det er langt igjen til 100% bærekraft i dekkindustien. Fremdeles produseres de fleste dekk fra Kina med kull eller tunge oljer. Hvor lang tid det vil ta før alle dekkprodusenter er ‘grønne’, er vanskelig å si, men inntil det skjer, så kan alle bileiere utgjøre en forskjell, ved å velge riktige, grønne dekk fra ansvarlige produsenter av bildekk. 

I Bridgestones bærekraft reise, vil 100 % av dekkene være produsert med resirkulerte og fornybare materialer. Alle 180 fabrikker vil være 100% de-karbonisert. Arbeidet pågår for fullt. Bridgestone, verdens ledende dekk konsern, representeres i Norge av Gjerde & Byhring AS   www.bridgestone.no


Annonse

Overskrift

Tekst på annonse

Bli med på Bridgestones bærekraft reise

Kontakt Gjerde & Byhring AS som representerer Bridgestone i Norge
Besøk nettisde