Dekkpartner – kjeden som har fått nytt liv


Publisert: 26. august 2022

Kategori: Dekk og felg

Forfatter: Franch Hagerup


For ikke så mange år siden var Dekkpartner Nordens største og fremste dekkjede. Vi hadde i AutoInsight nr1 et spesialintervju med Leif Kristiansen, som var ansvarlig for dette «eventyret».


Del denne artikkelen:


Så skjedde det noen bedrifter kan bli utsatt for når det skjer et lederskifte. Leif nådde en viss alder alder og avsluttet derfor sitt engasjement i Dekk- partner med ære. Noen år etterpå ble han kjedesjef for First Stop kjeden, som eies av Gjerde å Byhring. Også her opparbeidet Leif denne kjeden til bli en brukbar stør- relse. Han hadde kanskje litt hjelp av at Gjerde å Byhring har en av de beste Premium vinter dekkene i markedet, nemlig Bridgestone. Så skjedde det verste som kunne skje, da Dekkpartner kjeden som hadde hatt en fremgang in- gen andre dekkjeder har hatt ble en ny konsernsjef ansatt. Kort fortalt den nye konsernsjefen kjørte Dekkpartner rett i ”grøfta” og den store og kjente kjeden som rådet over Norge, Sverige og Finland skrumpet inn i Norge til å kun omfatte 27 medlemmer på det aller laveste nivået.

Men så kommer redningen
Den nye kjedesjefen Anders Tveit falt fort inn i rollen som effektiv og snarrådig person og fikk brikke etter brikke på plass. Han ble fort meget godt likt og har både kunnskaper, innsikt og sans for systemer som utgjør forbedring innenfor alle bedriftsforhold. Anders er lojal mot den tidligere driften av Dekkpartner og det gikk derfor ikke lang tid før kjeden begynte og vokse. Denne veksten overgikk alle forventnin- ger. Anders har også en annen egenskap. Han utgir seg ikke for noe han ikke er. Det vil si at han søker løsninger på nye utfordringer og i slike anledninger har nå over en periode rådført seg med Leif Kristiansen, som vi regner med ikke var så vanskelig å be. Anders har fått et meget godt samarbeid med Leif i en fortrolig rolle, hvor tross alt Anders er sjefen. Leif Kristiansen er over pensjonsalderen, men dette har liten betydning da han enda en gang ønsker å bidra til fremgang for Dekkpartner.

 

I GODT DRIV: Dekk Partner AS kan vise til solid økning de siste årene

Det øker
Nå etter en ikke så lang tid har Dekkpartner nådd 60 medlemmer og nye søkere står for tur. Anders forteller at årsaken til at kjeden nå øker er blant annet at medlem- mene er innpodet med at god service er det som teller mest, men gode produkter hører naturligvis med. I 2019 fokuserte kjeden på å skape merverdi for sine partnere og synes i dette år vi nå er inne i Norges raskest voksende dekk kjede, med godt over 200 millioner i Dekkrelatert omsetning. Anders sier at det lønner seg å være medlem i Dekkpartner. Kjeden har for lenge siden funnet suksess- formelen for at medlemmene skal tjene penger. Men som hos andre bedrifter er også gode og flinke ansatte en av hoved kriteriene.


Eieregneverksteder–somalleharet verdigrunnlag
Alle medlemmene er eiere av egne dekkverksteder og har nå mulighet for å skape gode kundeforhold. I Dekkpartner er det fire verdier. En av dem er tilgjengelighet, slik at kundene kan få det de trenger når de trenger det og behovet er tilstede. Åpningstider er også en viktig del av det å være tilgjengelig for kundene. I sesongene er dette et ”must”. Om en kunde ringer eller på annen måte tar kontakt når han eller hun ikke kan komme til avtalt tid, bør en av de ansatte være tilstede, selv om dette er over avtalt stenge- tid. Dette er service, som sprer seg. Bestilling av time bør kunne gjøres over nett, på telefon eller på e-mail. Med an- dre ord verkstedene må bli like moderne som andre store verksteder eller bilforretninger nå i en årrekke har benyttet seg av. I dag er dekkefaget meget spesialisert og utdan- nelsen er krevende. Derfor passer ikke alle inn i denne bransjen. Kjedeverkstedene må ha kundevennlige ansatte. Har du ikke det taper du penger. Dessuten skal lokalene være pene, ryddige å gi et godt førsteinntrykk, sier Anders. Dette må gjenspeiles i lokalene generelt og det kan fort skapes et dårlig inntrykk om kunden må på toalettet. Er dette uryddig, skittent og manglet papir eller såpe, så gir ikke dette et godt inntrykk. Det er jo noe som heter, se på toalettet før du bestiller maten. Dette gjelder trolig over alt. Og disse følgeregler har Anders tatt til seg.

Frihet
Et medlem har frihet under ansvar. Dette gjelde å velge dekk, felger og annet utstyr som passer ut fra den lokale konkurransesituasjon og værforhold. Anders har møtt kun- der som skryter av dekkpartner og som har fått påmontert dekk som passer ypperlig for alle kjøreforhold i den se- songen som gjelder for det aktuelle kjøpet. Dette er natur- ligvis den beste lokale reklame som verkstedet kan få og som raskt sprer seg videre i nærområdet. Anders avslutter med at samarbeidet med blant annet Dekkpartner kjeden i Sverige og i Finland er av beste karakter. I Sverige er Dekkpartner landets største dek- kjede både i omsetning og i antall partne- re og har hatt en stabilt god utvikling etter at felles drift med Dekkpartner i Norge og Sverige ble avviklet.

Vi på vår side mener at Anders sin åpen- het er av en god egenskap. Han nevner at Dekkpartner i Norge og i Finland kopierer suksessen til Svenskene og drar store fordeler av dette.


Annonse

Overskrift

Tekst på annonse