Nordic Tyre Group er navnet på Norges største dekk – og felg konsern


Publisert: 10. august 2022

Kategori: Dekk og felg

Forfatter: Franch Hagerup


Nordic Tyre Group er navnet på Norges største dekk – og felg konsern. Denne gruppen som består av Gummi-Centralen Starco og Dekk1 er underlagt investeringsselskapet Altor. Altor er et aktivt eierskapsfond, som har spesialisert seg å kjøpe og utvikle mellomstore selskaper i Nord Europa. Dette blir utført i partnerskap med ledelsen og tidligere eiere. I år har det samlet vært et salg på 3 millioner dekk.


Del denne artikkelen:


Altor Equity Partners er et stort og kraftig økonomisk privat selskap

Den selskapsrettslige betegnelse er en sammenslutning av selvstendige bedrifter. Equity betyr egenkapital. Investeringsdirektør Stian Tuv i Altor Equity Partners og styremedlem i Nordic Tyre Group, forteller at Altor sin overordnende visjon og ambisjon er å bidra til å bygge framgangsrike bedrifter, som er bærekraftige for framtiden. Nordic Tyre Group er et av porteføljeselskapene til Altor, som i dag har ca. 40 porteføjeselskaper med tilsammen 100.000 ansatte. Altor Equity Partners har konsentrert seg mye om oppkjøp i Scandinavia, men nå er også Nordic Tyre Group som ble etablert i 1919, et partnerskap mellom gründere i Gummigrossisten, Rengas og Altor. Ambisjonen er å bli den ledende uavhengige dekk – og felgleverandør på tvers av Norden og Baltikum. Nordic Tyre Group kjøpte i april i år en majoritetsandel i de Norske selskapene Starco Norge, DekkTeam, Dekk1 og Gummi-Centralen. Ledelsen og tidligere eiere ble med videre som deltagere i Nordic Tyre Group, som også signerte i år en avtale om å kjøpe en majoritetsandel i det Baltiske selskapet Latakko. Kapitalbasen til Altor er på 8,3 milliarder Euro og ble startet i 2003 i Stockholm med Harald Mix som leder. Oppkjøp og utvikling er basert på at Altor Equity Partners har ansatte med utdannelse og egenskaper for å forvalte den store pengesummen på en sikker måte. Stian Tuv sier at det er ikke bare boklig utdannelse som teller, men også at de ansatte har talent for denne type arbeid.

Gummi Centralen og Starco i et formidabelt godt samarbeid

Hver for seg var disse to ansvarlig for salg av premium – og budsjett dekk, samt felger. Det er Jon Tafjord Jr. som er kommersiell direktør for Gummi Centralen og Paul Oord er den suverene leder for Starco, som også har kjeden DekkTeam. Her har det skjedd store økonomiske forbedringer i den senere tid og kjeden har hatt en betydelig fortjeneste. Vi skytter inn at årsaken til dette er kjedesjef Raymond Myrland. Han får de ansatte til å jobbe sammen og ikke minst møte kundene med et smil. Han sier spesielt at Starco er den dekk -og felggrossisten i Norge som har ansatte med den beste utdannelsen og alle har stor fartstid i denne bransjen. Hver for seg blir disse nå en enhet som sammen arbeider i et konkurrerende felg – og dekkmarked. Både Gummi Centralen og Starco skilter med markedets beste dekk.

Gummi-Centralen og Starco

Gummi Centralen har Pirelli som kom på markedet i 1872. I dag regnes Pirelli, med hovedkontor i Italienske Milano, for å være et av de beste premium dekkene på verdensbasis. Det samme gjelder også for Yokohama fra Japan. Her forteller Paul Oord at han kjørte med Yokohamadekk før han fikk eneretten til salg av disse premium dekkene i Norge. Yokohama startet i 1917 i Tokyo og har i dag ca. 20.000 ansatte. Dessuten har fabrikken flere forskningsbaner og regnes for være i verdenstoppen. Japan har omtrent like snø – og isforhold på veien som vi har i Norge, men i dette landet er piggdekk forbudt å kjøre med. Vi mener at kjører du med premiumdekk trenger du ikke pigger. Og her får vi følge av flere fagfolk. Med disse oppkjøpene på plass har Nordic Tyre Group i løpet av det siste året blitt den største uavhengige distributøren av dekk og felger i Norge, Sverige, Finland og Baltikum. Gruppen består, som tidligere nevnt, av de mest framgangsrike selskapene i bransjen, innenfor hvert land. Slik vi forstår, sier Stian Tuv at Altor er ydmyke og stolte over å få jobbe med de beste i dekk – og felgbransjen.

Både Starco, Dekk1, Gummi-Centralen og DekkTeam

Stian Tuv sier at alle disse selskapene er en del av Nordic Tyre Group, men vil fortsette å operere i dett norske markedet med sitt eget merkenavn. Det fremste målet med oppkjøpet er å hjelpe de nye selskapene til å bli enda bedre med sin eksisterende virksomhet. Målet er altså å bygge videre, men Nordic Tyre Group blander seg ikke opp i ledelsen til de forskjellige bedriftene. Her er det den tidligere ledelsen som styrer. Det er kalkulert med at salget til neste år vil bli enda større enn de tre millionene med dekk som er solgt hittil i år. Stian Tuv er utdannet siviløkonom og leser tall med stor interesse. Nordic Tyre Group vil investere i solide IT plattformer. Stian Tuv foreller at vi har en ledergruppe på tvers av konsernet, men vi har ikke noe hovedkontor. Driften skjer hvert av datterselskapene. Altor ser for seg et stort potensiale av videre vekst. Samtlige av selskapene i gruppen har hatt en framragende utvikling de seneste årene og vil framover, som en del av Nordic Tre Group ha et unikt konkurransefortrinn gjennom å utnytte synergiene på tvers av selskapene.

Dette er noe alle må beherske, sier Stian Tuv

Før var det kvalitetssikring så kom logistikk, men nå er det digitale plattformer som skal styre mye av bedriftens arbeid. En digital plattform er en arena hvor transaksjoner og verdiskapende funksjoner mellom de ulike parter muliggjøres. En viktig del av dagens samfunn er digitalisering og hvor digitale plattformer er teknologien bedriften bygges på. Stian Tuv forteller at en digital plattform er programvaren og at teknologien fungerer som selskapets ryggrad for drift og kundeengasjement. Med denne plattformen på plass standardiseres forretningsprosedyrene, samt er med på å effektivisere kundenes tilfredsstillelse. Dette med digitalisering er kvalitetssikring, logistikk, forretnings – og produksjonsstrategi under samme paraply. Stian Tuv avslutter med at dette systemet skaper en større lønnsomhet.


Annonse

Overskrift

Tekst på annonse