Diagnose apparater – store som små – kanskje verdens beste kommer fra Cojali


Publisert: 10. august 2022

Forfatter: Franch Hagerup


En av de virkelig store bedriftene i Norge som har konsentrert seg om diagnose til alt materiell som ruller og går på sjø eller land er Norsk Verktøyteknikk AS fra Oslo. Ingenting blir tatt for gitt, bare det beste er godt nok, slik vi forstår det fra bedriftenes ledelse. Før vi forfattet denne artikkelen/informasjonen fikk vi kompetent undervisning av Norsk Verktøyteknikk i bruk av diagnoseapparatet Jal tester, som har den nyeste teknologien.


Del denne artikkelen:


For å få «mere kjøtt på beinet» har vi besøkt Cojali, som er en av Europas største produksjonsbedrift.

Bedriften COJALI produserer blant annet Jal testere, som regnes som den beste diagnose testeren i markedet. Hva menes egentlig med diagnose? Denne undringen er lett å få på plass. Vi vet utmerket godt at blir du syk stiller legen en diagnose. Dette kalles for diagnostisering. Et kjøretøy må også diagnostiseres på samme analytiske og systematiske måte. Og her er det at diagnoseutstyr som Norsk Verktøyteknikk tilbyr sine kunder er på det høyeste nivå og inneholder de nyeste innovasjoner. Nivå og innovasjoner er også Norsk Verktøyteknikk sin innstilling.

Alt forandres gradvis eller fort.

Før var navnet bilmekaniker ensbetydende med at vedkommende var spesialist på kjøretøy. Dette stemmer ikke i dag. Nå snakkes det om bilteknikker, bilmekaniker, servicemekaniker, og andre former for titler, altså alt etter som vedkommende sin kompetanse stemmer overens med det han eller hun er satt til å utføre.

SE MER AV NORSK VERKTØYTEKNIKK SITT DIAGNOSEVERKTØY HER

Alle kjøretøy etter 1996 har systemer som sier i fra med en lampe som lyser om noe er galt med bilen, båten, gravemaskiner og alt annet som er innenfor feltet diagnostisering. Tidligere tider hadde mekanikeren til disposisjon en lampe og et Oscilloscope. Dette ble brukt til å studere (lese) tidsvariasjoner i et elektrisk signal, som for eksempel da mekanikeren skulle få bilens tenning på det riktige punktet.

De første diagnose systemene kom i 1965.

Dette var et fint utstyr å se på, som få kunne bruke og sto gjerne stolt til syne slik at kunden fikk forståelsen av at her var det et nytt verktøy. I dag er det kommet så langt med utviklingen at kunden selv kan finne fram til diagnosen som verkstede må ha for å reparere feilen, da setter kunden et hendig diagnoseapparat i bilens OBD plugg. Deretter kjøres bilen noen km og dette lille hendige diagnose apparatet overleveres til verkstedet som da finner ut om for eksempel kjøretøyet har periodiske feil, som naturligvis må repareres. I dag er den tiden forbi at det bare var biler i millionklassen som hadde moderne elektronikk. Nå har alle biler hundrevis av elektroniske og ulike mikroprosesser, programmer og sensorer for å være sjåføren til hjelp (førerassistenter) både i behagelige kjøre posisjoner og når bilen virkelig er utsatt for farefulle krisesituasjoner. I dag er vi kommet så langt at bilen selv tar over når sjåføren er uoppmerksom utover det normale.

 

Norsk Verktøyteknikk treffer du på 22 75 20 00

E-post: post @norskvt.no

Så endelig til superfabrikken Cojali i Spania

Fabrikken produserer diagnoseutstyr Jal testere til bruk på kommersielle kjøretøy (fra varebiler og oppover). Cojali har 25 års erfaring med både levering av nødvendig diagnoseutstyr og reservedeler til kommersielle kjøretøy. Etter få års virksomhet kom Cojali med det beste verktøyet innenfor sin nisje, som verdens bilverksteder, bilfabrikanter og mekanikere, som arbeidet med store kjøretøy og entreprenørmaskiner var avhengig av å ha på sin arbeidsplass. Diagnoseverktøy fra Cojali kalles for Jal test og er behørig blitt lagt merke til både i Europa i USA og i resten av den industrialiserte verden.

 

Kjennetegnet til Cojali er naturligvis utvikling og forskning (R og D).

Dette er og blir hovedelementene i utviklingsprosesser og fabrikasjon. Av denne grunn er Cojali mye mer enn diagnoseutstyr. Fabrikken utvikler premium deler. Dette kan være vifte-clutcher med elektronisk styring, ventiler med elektro-pneumatisk styring, automatiske spaker, diagnosesystemer, som nevnt ovenfor og den nye ECU tilpassede ABS for tilhengere og semitrailere.

Ikke bare en fabrikant

Cojali har en serie med spesifikasjoner for å møte kundens behov. Dette utgjør den merverdien som skiller Cojali fra konkurrentene. Cojali har for eksempel utviklet klasseroms læring rettet mot teoretisk og praktisk opplæring. Dette er innenfor alle sykluser og ferdigheter, som nødvendigvis er nødvendig for å følge med på da den teknologiske utvikling blir både bedre og sikrere. Blant dette er diagnose, elektronikk, pneumatikk (utnyttelse av energi ved hjelp av komprimering og ekspandering av gasser). Videre utvikler Cojali motorutstyr, gearkasser og retardere.

Retarder er en innretning montert på mellomakselen på tyngre kjøretøy. Bremsen kan betjenes ved rattet, slik at sjåføren kan koble inn denne ved behov. Den tekniske support assistansen som Cojali tilbyr sine kunder utføres på telefon, eller som veistøtte.

Denne tjenesten er spesifikk for alle som har diagnoseutstyret Jal tester. Her er fordelen kunden mottar ved et uhell 100 %.

I Spania regnes Cojali som den beste innenfor teknisk assistanse og utvikling av teknologiske komponenter. Support avdeling hos Norsk Verktøyteknikk som har enerett av salg fra Cojali har også en support avdeling som ligger i første rekke.


Annonse

Overskrift

Tekst på annonse