DekkTeam på Alnabru har tilpasset seg en enda bedre inntjening


Publisert: 10. august 2022

Kategori: Dekk og felg

Forfatter: Franch Hagerup


Vi har informert om at den nye kjedelederen Raymond myrland har fått organisert DekkTeam kjeden enda bedre. Nå er det 74 verksteder som er tilsluttet DekkTeam og alle trenger en god styring innenfor alle områder, hvor kundene er de som fremmer utviklingen på den økonomiske siden. Aldri tidligere har dekk – og felgkjeden DekkTeam fått på plass en bedre økonomi og dette startet den dag da Raymond Myrland kom inn i bedriften.

Det har aldri vært dårlig økonomi i kjeden DekkTeam. Den har bare blitt enda bedre, men det er første gang at den har vist så gode positive tall som resultatet viser i dag.


Del denne artikkelen:


Dekkteam Alnabru

Den nye avdelingssjefen

Han heter Philip Oord og har som sønn av sin far Paul Oord gått gradene i bedriften før han ble nominert som ny leder av DekkTeamavdelingen på Alnabru i Oslo. Philip Oord har gjenom sin lærlingetid bevist at han har tilegnet seg kunnskaper om faget og har egenskaper som gjør at han kan lede sine ansatte på en god måte. Da vi møtte han var det uten selvskryt han fortalte om den jobben han nå utførte. Philip forsto slik vi fikk det med oss under samtalen, at lederfunksjonen besto av mange detaljer og funksjoner som måtte samarbeide for at bedriften skulle bli enda bedre økonomisk stillet. Det viktigste var gjennomføringen av kvalitetssikringsprosessene. På dette området var det både kunder og ansatte som utgjorde den viktige enheten til samarbeid. Kundene måtte tilføres gode produkter og den beste service, slik at de ble faste besøkende og de ansatte måtte bli enda bedre på kundeservice. Dette siste er forøvrig bedriftens hjerte. Det vi forsto er at Philip har viljen til å lære. Dette er en god egenskap. Det gamle ordtaket at du lærer så lenge du lever har sin betydning bare du benytter deg av viljen.

DekkTeam Alnabru er godkjent bilutrustningsverksted

Dette betyr at alle som arbeider med dekk og felger har gjennomgått og bestått godkjent kurs. Egentlig skulle det vært forbudt å legge om fra sommer til vinterdekk og omvendt om du som bileier ikke har kunnskaper innenfor dette faget. Det verste er sier Philip er når sesongene kommer «fosser» det over av frivillige organisasjoner som påtar seg å bytte dekk for en billig penge. Vi på vår side vet at dette kan medføre døden for både bilførere, passasjerer og gående. Svært ofte ser ikke skoleungdommen, som brukes forskjell på dekkets monteringsretning og enda oftere blir dekkets muttere ikke trukket til med korrekt moment. Som vanlig er og til tross for mange protester reagerer ikke veidirektoratet. Uansett, Philip sier at hos dekkteamkjeden kan kundene være trygge på at montering av dekk og felger blir utført slik som bilfabrikken har bestemt. Det er helt greit at motoren stopper, men eksploderer/punktere et dekk i for eksempel 100 km/t kan du lett kjøre ut av veien om dekket ikke er såkalte punkteringsfritt. Alnabru har også et stort dekkhotell . Philip forteller at dette er fullt året igjennom. Vi kan for egen regning fortelle at ordet dekkhotell og starten av denne oppbevaringsmuligheten kommer fra dekkgrossosten Gjerde og Byhring i begynnelse av 1990 årene. Når er det dekkhotell hos alle forhandlere av dekk og felger.

Alt går i positiv retning

Philip Oord er som tidligere nevnt avdelingsleder av en dekk – felgbedrift som går i positiv retning. For en liten tid siden ble både Starco og DekkTeam solgt til konsernet Altor. Philip Oord sier at dette ikke betyr noen endringer i ledelse eller på andre områder. Alt går som tidligere og så lenge de nye eirene tjener penger er det ikke grunnlag for å endre et godt og lønnsomt opparbeidet system. Siden Philip Oord startet i sin nye sjefsjobb for noen måneder siden viser tallene at omsetningen har vokst. Den store planen er å utvikle dekkhotellet for å få plass til enda flere sett med dekk. Ønsket her er en tredobling. Det er allerede begynt med bygging av et stort dekklager nær Gardermoen, som skal være ferdig til neste år. Da skal dekkene som nå er plassert på Alnabru flyttes til det nye dekkhotellet. Dette blir en «gavepakke» til de mange bileiere som ikke får plassert sine dekk trygt og forsvarlig. Philip er pinlig nøye på at opplæring av både faste ansatte og sesongarbeidere skal holdes vedlike. Philip Oord avslutter med at så lenge han er avdelingsleder skal opplæring, kundeservice og HMS være i første linje.


Annonse

Overskrift

Tekst på annonse