Fremtidige teknologier som virkelig har en sjanse


Publisert: 19. september 2022

Kategori: Bil

Forfatter: Franch Hagerup


I teknologiens verden må den nyeste innovasjonen være bedre enn den neste som kommer. Denne bransjen er i stadig forbedring, enten dette er sikkerhet, underholdning, nytte eller bare ren innovasjon.
Så hva består fremtidens biler av? Det vet vi ikke sikkert, men basert på hva som testes nå og hva som er på veien i dag, har vi en idé om den nye teknologien som mest sannsynlig gjør det bra når produksjonen når kundene. Noe av det vil bidra til å holde oss trygge, noe vil gi oss informasjon som aldri før, og noe vil la oss slappe av og bare nyte turen.


Del denne artikkelen:


Biler som kommuniserer med hverandre på veien
Bilprodusenter samarbeider i dag med forskjellige lands myndigheter. Amerikanske myndigheter utforsker to forskjellige teknologier som vil gi fremtidige biler mulighet til å kommunisere med hverandre og med objektene rundt dem. Tenk deg at du nærmer deg et veikryss der en annen bil kjører på rødt lys. Du ser den ikke i begynnelsen, men din bil mottar et signal fra den andre bilen som advarer om potensiell kollisjon og deretter går bremsene automatisk på for å unngå en ulykke. En utvikling av teknologi som kalles kjøretøy til kjøretøy kommunikasjon, eller bil til bil (VtoV), blir testet av mange bilprodusenter som vil bidra til å redusere mengden av ulykker på veiene.
Bil til bil (VtoV) fungerer ved hjelp av trådløse signaler og sender informasjon frem og tilbake mellom bilene om deres plassering i terrenget. Dessuten gir systemet informasjon om hastighet og retning. Denne informasjonen blir deretter formidlet til andre kjøretøy slik at disse kan holde en trygg avstand fra hverandre. Ingeniører og forskere arbeider med VtoV algoritmer (oppskrift til å løse et problem på en bestemt måte) som beregner informasjon fra biler for å finne ut hva det beste unnvikende tiltaket bør være hvis en annen bil ufrivillig begynner å komme ut av sin bane. En studie fra amerikanske National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) allerede så tidlig som i året 2010 sier at VtoV har potensial til å redusere 79 prosent av alle kjøretøy ulykker på veien [kilde: Green Car Congress].
Men forskere vurderer ikke bare VtoV kommunikasjon eller kjøretøy-til-infrastruktur kommunikasjon. Også det som kalles V2I, blir testet. Dette vil tillate kjøretøy å kommunisere med trafikkskilt eller trafikksignaler og deretter gi informasjon til ditt kjøretøy om sikkerhetsspørsmål. V2I kan også be om trafikkinformasjon fra et trafikkstyringssystem og få tilgang til de best mulige veiruter. Rapporter fra NHTSA sier at det å innlemme V2I i bilene, sammen med VtoV systemer, vil redusere kjøretøy ulykker med 81 prosent [kilde: Green Car Congress]. Disse teknologiene vil endre måten vi kjører på og øke bilkjøringens sikkerhet dramatisk.

Selvkjørende biler
Selve ideen om en selvkjørende bil er ikke ny. Mange TV-programmer og filmer har hatt ideen og det er allerede biler på veien som kan parkere selv. Men en virkelig selvkjørende bil er allerede på markedet.
I California og Nevada, har Googles ingeniører allerede testet selvkjørende biler over 300 kilometer på offentlige veier. Googles sine biler tar bilder av veien, ser datakart og veiskilt. Dessuten finner bilene alternative ruter og ser trafikklys før disse er synlig for sjåføren. Ved å bruke lasere, radar og kameraer kan bilene analysere og behandle informasjon om omgivelsene raskere enn det et menneske kan. Amerikanerne bruker i gjennomsnitt 100 timer i trafikken hvert år [kilde: Cowen]. Biler som kjører selv ville mest sannsynlig ha muligheten til å engasjere seg i ”platooning”. Dette er der flere biler kjører svært nær hverandre og fungere som en enhet, slik at flere kjøretøy kan bruke samme kjørefil samtidig. Forskere tror at dette vil redusere ulykker fordi bilene vil kommunisere og reagere med hverandre uten de mange distraksjoner og stress som mange sjåfører er årsak til.
I noen av Googles tester lærer bilene detaljer om en vei ved å kjøre på den flere ganger og når bilen var på veien uavhengig av en sjåfør var den i stand til å identifisere fotgjengere som krysser veien og stoppet for å la dem passere. Selvkjørende biler kan gjøre transport tryggere ved å fjerne årsaken til 95 prosent av dagens ulykker underlagt menneskelig feil [kilde: Truong].

Realistisk Dashbord
GPS i bilen geleider oss fra punkt A til punkt B, men i nær fremtid vil biler være i stand til å identifisere eksterne objekter foran sjåføren og vise informasjon om dette på frontruten.
Tenk på filmen der Terminator herjet, eller mange andre Sciences fiction-historier, der en robot ser på en person eller et objekt og automatisk bringes det opp informasjon om på skjermen foran øynene. Reality (AR) vil fungere på samme måte for sjåførene. BMW har allerede iverksatt en frontrute som er prøvekjørt. Denne viser på et øyeblikk grunnleggende informasjon. BMW holder også på med å utvikle systemer som gir oversikt der sjåføren vil være i stand til å identifisere objekter foran eget kjøretøy og fortelle sjåføren hvor langt bilen er borte fra objektet. AR displayet vil overlappe informasjon på toppen av hva en sjåfør kan se i det virkelige liv.
Nærmer du deg en annen bil for fort, kan en rød boks vises på bilen du nærmer deg. Denne er utstyrt med piler som viser deg hvordan du kan manøvrere inn i neste kjørefelt å unngå å kollidere med den andre bilen. Dette er en utvidet virkelighet. Dette GPS-systemet kan markere selve kjørefeltet du kjører i og vise deg hvor du må være på veien uten at du trenger å bli forstyrret av andre ting.
BMW har også forsket på bruk av argumented reality. Det ble produsert en video der en BMW tekniker brukte AR briller for å se på en motor, identifisere hvilke deler som måtte skiftes ut og deretter steg-for-steg ble det vist instruksjoner som må brukes for å reparere feilen.

Kollisjonsputer kan bidra til å stoppe biler
Helt siden kollisjonsputer ble en realitet har disse vært med på å gjøre innsiden i bilene sikre. Vi har nå en rekke kollisjonsputer. Disse beskytter våre sider, knær, armer, hode osv. Mercedes jobber nå med en ny måte å bruke kollisjonsputer på. Dette flytter putene vekk fra et passiv sikkerhetstiltak og gjør det til en del av et aktivt sikkerhetssystem.
Mercedes eksperimenterer med kollisjonsputer som vil bidra til å stoppe et kjøretøy før en kollisjon inntreffer. Kollisjonsputene blir derved en del av det samlede aktive sikkerhetssystemet og aktiveres når sensorene bestemmer. Posene som ligger festet under bilen har et friksjonsbelegg som hjelper med å bremse bilen ned og kan doble bremsekraften til kjøretøyet. Posene løfter også kjøretøyet opp til åtte centimeter. Dette motvirker bilens dyppebevegelse som oppstår ved kraftig bremsing og hindrer også passasjerene i å gli ut av sine setebelter ved en kollisjon.
Denne typen airbag potensialet bruker de eksisterende kjøretøy sikkerhetssystemer. Selv om Mercedes har jobbet med denne teknologien i flere år, er den ikke tilgjengelig på alle produksjonsmodeller ennå.
Med dagens utvikling av kollisjonsputer innen bilverdenen, vil fremtidens biler som bruker kollisjonsputer ikke bare beskytte passasjerene, men også være med på å stoppe bilen.

Energi lagring
Exxon Mobil spår at innen året 2040 vil halvparten av alle nye biler som kommer av produksjonslinjen være hybrider [kilde: Kahn]. Dette er gode nyheter for miljøet, men ett av problemene med hybrider er at batteriene tar opp mye plass og er veldig tunge. Selv med fremskritt som utføres med litiumbatterier har hybrider en betydelig mengde av vekt på grunn av sine batterier.
I Europa er det en gruppe på ni bilprodusenter som undersøker karosserideler som kan lagre energi og derved kan denne innovasjonen lade raskere enn konvensjonelle batterier kan lades i dag. Det som blir testet er laget av polymerfiber og av karbon harpiks. Disse karosseripaneler er sterke nok til å brukes i kjøretøyer og bøyelig nok til å bli formet til plater. Disse panelene kan redusere bilens vekt med opp til 15 prosent [kilde: Volvo].
Panelene vil fange energi produsert av teknologier som regenerativ bremsing eller når bilen er plugget i for natten og deretter mates denne energien tilbake til bilen når dette trengs [kilde: Volvo]. Ikke bare vil dette bidra til å redusere størrelsen på hybrid batteriene, men også at de ekstra besparelser i vekt vil eliminere at bortkastet energi brukes til å flytte vekten fra batteriene.
Toyota undersøker også energi lagring i forskjellige paneler, men de tar det ett skritt videre og undersøker karosseriets paneler som kan fange solenergi og lagre denne energien i de forskjellige panelene [kilde: Bey].


Annonse

Overskrift

Tekst på annonse