Effektiv programvare for EU-kontroll


Publisert: 9. november 2022

Forfatter: Franch Hagerup


Input Data har lansert programvaren EuroMek Mobil, en programvare for EU-kontroll som er utviklet for effektiv bruk på smart telefon. Programmet gir store tids besparelser for verksted (kontrollorgan) og gjøre det enklere for både verksted og bileier å forholde seg til de nye reglene for EU-kontroll som tredde i kraft 8. februar i 2019.


Del denne artikkelen:


Tidsbesparelse på 10 til 30 prosent pr. kontroll

Det var ønsket om å lage en fleksibel og effektiv programvare som kunne matche den dynamiske arbeidsprosessen på verkstedet som var drivkraften bak EuroMek Mobil forteller Hans Petter Jensen, daglig leder i Input Data AS.

– Vi ser at det ofte blir litt frem og tilbake mellom PC og kjøretøy på verkstedene når utgangspunktet er at man jobber på ark. Med vår mobile løsning ønsket vi å lage en ny generasjon programvare for EUkontroll hvor man kan jobbe direkte på smarttelefon, eller nettbrett mens man gjennom fører selve kontrollen. Dette gir en bedre arbeidsflyt og man sparer tid. Våre kunder sparer mellom 10 til 30% pr. kontroll.

Ny bildefunksjon gir flere fordeler

 

– Tidligere var det teknisk leder som var ansvarlig for alle kontroller som ble gjennomført hos et kontrollorgan. Nå er det 

hver enkelt kontrollør som har ansvaret. Mange ønsker de

rfor å ta bilder for å dokumentere alvorlige feil, som f.eks. kjøreforbud. Bilder gjør også arbeidet med å bestilledeler enklere. I tillegg er bilder en fin måte å gjøre bileier oppmerksom på ting som ikke fanges opp av EUkontrollen, forklarer Jensen.

Enklere å forholde seg til ny kontrollfrist

Den nye programvaren tydeliggjør de nye reglene for kontroll frist, spesielt med tanke på etterkontroll, og gjør det enklere for bileier å forholde seg til ny kontrollfrist.

– Kontrollvinduet har nå endret seg fra fire til to måneder. Hvis bilen ikke blir godkjent ved hovedkontrollen, så har du maksimum to måneder på deg til å utbedre feilene. Det som er viktig å merke seg er at fristen ikke blir lengre enn den var opprinnelig, så det kan være lurt å bestille kontroll i god tid innenfor et tomåneders vindu, slik at man har nok tid til å utbedre eventuelle feil og gjennomføre etterkontroll for å unngå at bilen avskiltes. Vi ville bidra med en tydelig kommunikasjon angående frister ut til bileier, og i programvaren er det mulig å sende sms med kontrollseddel til alle som ønsker det, der det tydelig kommer frem om bilen er godkjent eller underkjent, samt neste frist for godkjenning, forteller Jensen.

– EuroMek Mobil ble lansert for fult våren 2019, og vi er nå oppe i godt over 500 brukere. Tilbakemeldingen fra dem er jevnt over meget gode, og i snitt sparer de 10 min pr. kontroll. Tar vi et verksted med en timepris på 1050, så vil de ha en besparelse på 175 kr. pr. kontroll. Har de 500 kontroller i året så gir det en besparelse på 87500 kr. pr. år. forteller Jensen.

 

Mer informasjon om EuroMek Mobil finner du på:

www.inputdata.no/euromek-mobil.html


Annonse

Overskrift

Tekst på annonse